قهرمانان مسابقات کشتی آزاد خراسان جنوبی معرفی شدند

دبیر هیئت کشتی خراسان جنوبی از برگزاری مسابقات کشتی آزاد قهرمانی استان خبر داد و گفت:…