اسکان مسافرین نوروزی در طبس از مرز ۳۶ هزار نفر گذشت

کار‌شناس تعاون و امور رفاهی مدیریت آموزش و پرورش طبس گفت: از ابتدای تشکیل ستاد اسکان…

امامزاده طبس و آبگرم فردوس؛ رتبه های برتر بازدیدکنندگان نوروزی

آستان مبارک امامزاده حضرت حسین بن موسی الکاظم طبس(ع) و آبگرم معدنی فردوس تاکنون بیشترین بازدیدکنندگان…