مصرف برق در طبس ۲۰ درصد افزایش یافت

مدیر شرکت توزیع نیروی برق طبس از افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق طی سال جاری در…