معلمی که بیش از ۲۵ سال فقط در پایه سوم ابتدایی تدریس می‌کند

خانم عبداللهی معتقد است: باید تدریس با خلاقیت همراه شود تا کلاس شاد باشد، بچه ها…