۲۰ درصد اداره‌های دولتی طبس برای معلولان مناسب سازی شده است

مناسب سازی معابر شهری و اماکن عمومی به عنوان یک حق مسلم، ابتدایی‌ترین خواسته معلولان است…