آمریکا و عربستان به دنبال جنگ نفتی با ایران و روسیه هستند

تحلیلگر برجسته روزنامه نیویورک تایمز در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده، به بررسی کاهش قیمت نفت…