اشتباه در خرید خانه مدرس مربوط به ۴ دولت پیش است/ خانه واقعی مدرس «دارالقرآن» می‌شود

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران با بیان اینکه اشتباه در خرید خانه مدرس…