مهندس کلانی راهدار نمونه کشور شد

صادق کلانی معاون مدیر کل و سرپرست اداره راه و شهرسازی طبس برای دومین سال متوالی…