مهدي قاسمی زاده – طبس نیوز

تودیع و معارفه مسئول اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس

مراسم تودیع و معارفه مسئول اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبس با حضور فرماندار، نماینده…