فنی و حرفه ای طبس مرکز برتر تعهد آموزشی در استان شد

رییس مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان طبس گفت: در سه ماه نخست سال جاری، طبس تنها…