موزه – طبس نیوز

امسال در طبس موزه مردم شناسی راه اندازی می شود

مسئول موزه هاي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به این که…