بهرمندی بیش از ۱۰۰۰ نفر از مشارکت‌های مردمی خیریه حضرت عباس(ع) طبس

مدیرعامل مؤسسه خیریه حضرت عباس(ع) طبس گفت: امور مشارکت‌های این مؤسسه طی شش ماهه ابتدای سال…