حزب‌الله لبنان به موشک‌های نقطه‌زن ایرانی مجهز شد

"صهیونیست‌ها نیز به‌خوبی می‌دانند که حزب‌الله موشک‌های نقطه‌زن را در اختیار دارد و به‌علت امکاناتی که…