نمازخانه‌های میان‌راهی حضرت امام رضا(ع) اماکنی امن و مطمئن

مجتمع فرهنگی رفاهی و نمازخانه میان‌راهی حضرت امام رضا(ع) در 5 استان کشور امروز با ارائه…