طبس؛ نگین زمردی زیبا در حاشیه کویر داغ لوت

طبس بر کناره کویر لوت، از شهرهای میانه راهی خراسان، کرمان، فارس، اصفهان و به عنوان…

طبل‌نوازان در طبس منادی سحرخیزان

امور فرهنگی و صنایع دستی استان خراسان جنوبی در روزگاری که زنگ انواع ساعت‌ها، تلفن‌ها و…