طبس پذیرای ۶۰ هزار مسافر نوروزی در ۴۸ ساعت گذشته بود

شهردار طبس گفت: در ۴۸ ساعت گذشته حدود ۶۰ هزار نفر مسافر نوروزی در شهرستان طبس…