اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان طبس

نتایج شمارش آرای نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از میان ۴۴٬۶۰۸ برگ رأی مأخوذه در…