فردا افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی مبلمان در عشق‌آباد

نمایشگاه تخصصی مبلمان، فرش ولوستر با مجوز اداره صنعت و معدن و تجارت طبس و توسط…