برنامه دولت برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به ۱۰ درصد در زمستان ۹۳

یک کارشناس مطلع اقتصادی از برنامه دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سپرده…