نرخ تسهیلات بانکی در خراسان جنوبی کاهش یابد

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی گفت: نرخ تسهیلات بانکی در این استان با…