نرم‌افزار جامع اطلاعات طبس با عنوان «گلشن» رونمایی شد

مجید عصاری مجری این طرح عنوان کرد: این نرم‌افزار دارای اطلاعات کاملی از جمله معرفی پیشینه،…