راه‌هاى طبس براى قاچاقچیان ناامن است

فرمانده انتظامى طبس گفت: راههاى طبس براى قاچاقچيان ناامن و عبور از این مسير برایشان بسيار…