سمینار قانون مدیریت خدمات کشوری در طبس برگزار شد

خبرگزاری مهر: سمینار قانون مدیریت خدمات کشوری امروز با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی…