کسب غرفه نمونه توسط گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور طبس

گروه زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور طبس در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت، معدن و زمین‌شناسی که…