نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی افتتاح شد

با حضور معاون وزیر امور خارجه، استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی…