نمایندگی وزارت امور خارجه در استان خراسان‌جنوبی راه‌‌اندازی می‌شود

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه راه‌اندازی نمایندگی وزارت امور خارجه از امور مهم و مورد…