کمک ۱۳۰ میلیون ریالی مردم به توسعه بقعه امامزاده علی(ع) طبس

مردم طبس و بشرویه 130 میلیون ریال به توسعه بقعه متبرکه امامزاده علی(ع) طبس این شهرستان…