نگاهی علمی به مرگبارترین پدیده طبیعی جهان – طبس نیوز

نگاهی علمی به مرگبارترین پدیده طبیعی جهان

همشهری- آرش نهاوندی: زلزله چیست؟ چقدر از این پدیده مرگبار می‌دانیم؟ زمین‌لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش…