هشدار دستگاه قضایی طبس نسبت به گسترش پدیده زمین‌خواری در شهرستان طبس/ خلع‌ید زمین‌خواران از ۱۷۶ هزار متر مربع زمین در طبس

رئیس دادگستری طبس با هشدار نسبت به گسترش پدیده زمین‌خواری در شهرستان طبس گفت: افرادی که…