سرپرست جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی منصوب شد

خبر طبس:مدیرعامل جمعیت هلال احمر کشور در حکمی جواد خامسان را به سمت سرپرست جمعیت هلال…

طبس دارای جوانانی مستعد و توانمند است

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی جوانان طبس را از فرزندان پرتوان جمعیت هلال احمر کشور…