همسر ابوبکر البغدادی بازداشت شد

نتایج و تحقیقات «DNA» نشان می دهد که «سجی الدلیمی» زن بازداشت شده در لبنان همسر…