صوت و نماهنگ/ «هم آواز طوفان»، تازه ترین خروش ضدآمریکایی حامد زمانی

«هم آواز طوفان» با آهنگسازی و خوانندگی حامد زمانی، با تنظیم کامران میرزایی و با شعری…