هنرمندان خراسان جنوبی در حوزه‌های فرهنگی و هنری حمایت می‌شوند

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: هنرمندان خراسان جنوبی در راستای…