کاهش دما و وقوع یخبندان در خراسان جنوبی

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از امروز کاهش دما در شهرهای خراسان جنوبی آغاز می‌شود…

تشدید سرمای هوا و گرد و خاک شدید در اغلب مناطق خراسان جنوبی

رئیس اداره تحقیقات اقلیمی هواشناسی خراسان جنوبی از تشدید کاهش دما و وقوع گرد و خاک…