کسب ۶ سهمیه کشوری توسط تیم کشتی طبس در مسابقات انتخابی استان

ورزشکاران اعزامی به مسابقات کشتی قهرمانی و انتخابی استان در رده‌های نوجوانان و جوانان موفق به…