ولایت فقیه استمرار حکومت انبیا است

امام جمعه موقت طبس گفت: ولایت فقیه استمرار حکومت انبیا و نیابت از امام زمان است…