میوه شب عید خراسان‌جنوبی وارد می‌شود

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: تا تاریخ 10 اسفندماه سال جاری میوه مورد نیاز…