بستری‌شدن آیت‌الله واعظ طبسی قویاً تکذیب می‌شود

مدیرکل روابط عمومی آستان قدس رضوی ضمن تکذیب بستری‌ شدن آیت‌الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس…