«واقعه طبس» کتاب شد – طبس نیوز

«واقعه طبس» کتاب شد

اولین کتاب پژوهشی با موضوع «واقعه طبس» به همت دفتر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی حوزه هنری…