توضیح بانک مرکزی برای توقف وام ۵ میلیونی ازدواج؛ اولویت با وام ۳ میلیونی است

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اولویت پرداخت تسهیلات ازدواج با وام سه میلیون…