واژگونی خودروی مدیرعامل شرکت آب و ‌فاضلاب خراسان جنوبی در جریان سفر به طبس

خودروی مدیرعامل شرکت آب و ‌فاضلاب خراسان جنوبی در جریان سفر به شهرستان طبس در کیلومتر…