واکسن پنتاوالان به تمام کودکان ۲ ماهه خراسان جنوبی ترزیق می‌شود

مدیرگروه تخصصی بیماری های دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی گفت: ۱۴۰۰ نوزاد در این استان واکسن…