وحدت اسلامی، سیاست رسمی و بدون تعارف جمهوری اسلامی است

رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه حج بهترین فرصت برای مقابله با دیوارکشی دشمن میان…