وزیر بهداشت فردا به طبس می‌آید

وزیر بهداشت فردا به طبس می آید و از بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) بازدید خواهد کرد.

شکایت از ۸۰ پزشک به دلیل زیرمیزی/ منتشرکننده فیلم «پاشایی» در بیمارستان شناسایی و مجازات می‌شود

وزیر بهداشت گفت: طبق آمار نظام پزشکی که در روز گذشته اعلام شد، ۸۰ مورد شکایت…