مقابله با رسانه های بیگانه یکی از برنامه های اصلی و محوری بسیج است/ فعالیت ۵۳۵ حلقه صالحین در طبس

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج طبس مقابله با رسانه هاي بيگانه را يكي از برنامه هاي اصلي…