جرایم مرتبط با مواد مخدر در صدر جرایم شهرستان طبس

دادستان عمومی و انقلاب طبس گفت: با توجه ورودی‌هایی که به دادسرا داشته‌ایم جرایم مواد مخدر…