پروفسور سمیعی برترین دانشمند و جراح مغز و اعصاب جهان شد

آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب جهان جایزه سال ۲۰۱۴ این آکادمی با عنوان Golden Neuron…