اجرای چهار پروژه عمرانی شهر دیهوک

رئيس شوراي اسلامي ديهوک گفت: اين پروژه شامل 13 هزار و 500 متر جدول گذاري، 100…