بیمارستان طبس به زودی تجهیز می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از بیمارستان یکصد تخت‌خوابی طبس از تجهیز این بیمارستان…