ورودی میدان زغالسنگ، پارک خندق و تکمیل مجتمع تجاری مرکز شهر طبس در دست اقدام

شهردار طبس در نشست خبری در خصوص تکمیل و افتتاح طرح‌های زیادی از جمله ورودی میدان…